Državni sekretar Ministarstva kulture i informisanja, Aleksandar Gajević, boravio je danas u poseti Čačku.Tema sastanka sa predstavnicima lokalne smouprave bio je položaj medija i ustanova kulture u ovom gradu.

Staroj medijskoj strategiji rok je istekao krajem 2016. Od tada se čeka nova koja će definisati medijsku scenu u narednih pet godina, jer će se na osnovu nje menjati medijski zakoni. Šta piše u novoj strategiji, javnost će saznati vrlo brzo, ističe državni sekretar  i dodaje da će ona biti osnov za izmenu seta medijskih zakona. Gajević je rekao da se završetak medijske strategije očekuju u junu mesecu a sadržaće viziju razvoja medija do 2023. godine. Gradonačelnik Čačka Milun Todorović se zahvalio na podršci ministarstva za kulturu I informisanje u sufinansiranju kako medijskih, tako I projekata ustanova kulture koji se realizuju u gradu Čačku.

TV Lav plus

PODELI