Grad Čačak u saradnji sa Udruženjem „Pokret za decu tri plus“, u cilju poboljšanja životnih uslova porodica i roditelja sa troje i više dece, obezbedio je kartice za popuste koje bi korisnicima omogućile umanjenje cena prilikom plaćanja dobara i usluga kod privrednih društava, javnih preduzeća i ustanova, sa kojima Udruženje ima zaključene ugovore. Spisak višedetnih porodica možete proveriti svakog radnog dana od 07,00 do 15,00 časova na telefon: 309 105, kao i na sajtu Grada Čačka. Roditelji čije se ime ne nalazi na spisku, mogu podneti zahtev za izdavanje kartice na šalterima 10, 11 i 12 u Gradskoj upravi. Pri predaji zahteva potrebno je dati i lična dokumenta na uvid.

TV Lav Plus

PODELI