Zaposleni u  gradovima i opštinama u Srbiji  bili su u obavezi da do 1. decembra, usvoje Kodeks ponašanja lokalnih službenika i nameštenika. Međutim, zbog njegove izrade kasni se sa usvajanjem, a pred odbornicima užičke skupštine naćiće se krajem decembra.

OPŠIRNIJE U PRILOGU:

TV Lav Plus

PODELI