Čačak – U Čačku je održana tribina “Nasilje u porodici-rodni i starosni aspekt” koju je organizovao Centar za socijalni rad. Na tribini su predstavljeni rezultati dosadašnje saradnje nadležnih institucija I primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Zabrinjava informacija da je povećan broj evidentiranih slučajeva nasilja u porodici. Žrtve su uglavnom žene, ali sve više je slučajeva gde su žrtve osobe starije od 65 godina.

Opširnije u prilogu:

TV Lav Plus

 

PODELI