Užice – Ministar Branko Ružić je na sastanku sa načelnicima upravnih okruga održanom juče u Užicu rekao da je namera Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu da se načelnici okruga na pravi način stave u funkciju reforme javne uprave, kao i da se poboljša njihov status koji nije na zavidnom nivou od 2001. godine, kako u teritorijalnoj organizaciji, tako i u političkom smislu.

„Problemi su i manjak kadra, starosna dob preko 55 godina i prirodni odliv inspektora. Uputićemo predlog Vladi Srbije za povećanje broja inspektora i povećanje tehničke opremljenosti službi, kako bi se poboljšao njih rad i efikasnost“, rekao je Ružić i istakao da će se sistemski pristupiti rešavanju ovih problema.Ružić je ukazao da u nekim upravnim okruzima rade samo po jedan zdravstveni i sanitarni inspektor, koji imaju veliku odgovornost jer brinu o zdravlju građana i to se mora menjati.

Ministar je naglasio i da je u cilju efikasnijeg rada Koordinaciona komisija za inspekcijske službe potpisala sporazum sa prekršajnim sudovima, što će olakšati da prijave koje inspektori pišu bude ažurne, da ne zastarevaju i da proizvode pravno dejstvo.

„Većina lokalnih samouprava radi u skladu sa zakonom, ali imamo kao recidiv prošlih vremena prezaduženost koja se mora sistemski rešiti odlukom Vlade Srbije. Taj pristup obuhvatiće sve jedinice lokalne samouprave, a ne samo rešavanje duga Kragujevca“, rekao je Ružić na sastanku sa načelnicima okruga u Užicu.Kako je naveo, vlada nikad neće dozvoliti da zbog dugova lokalnih samouprava dovede u pitanje funkcionisanje osnovnih društvenih funkcija.

„Ne može se doći u situaciju da zbog dugova Srbijagasu i Elektroprivredi Srbije ne rade škole, ambulante, bolnice ili obdaništa“, rekao je Ružić i naglasio da bankrot lokalnih samouprava nije moguć po našoj zakonskoj regulativi.

TV Lav Plus

PODELI