Gornji Milanovac – U kabinetu predsednika opštine Gornji Milanovac održana je sedma sednica Štaba za vanredne situacije opštine Gornji Milanovac. Na dnevnom redu našao se Izveštaj o stanju pripremljenosti subjekata sistema zaštite i spasavanja za zimsku sezonu 2017/2018. godine. Sednicom je predsedavao predsednik opštine i komandant Štaba Dejan Kovačević.

Održana sednica Štaba za vanredne situacije IMG 7927
Foto: OU Gornji Milanovac

Načelnik Štaba Milorad Dimitrijević upoznao je članove Štaba sa Izveštajima koje su mu dostavili: Javno preduzeće za izgradnju opštine, JKP „Gornji Milanovac“, Rudnik i flotacija „Rudnik“ d.o.o, Dom zdravlja, JP „Srbijašume“ Šumska uprava Gornji Milanovac, Centar za socijalni rad, Crveni krst, Lovačko udruženje „Vojvoda Milan Obrenović“ i Odeljenje za društvene delatnosti.

Održana sednica Štaba za vanredne situacije IMG 7930
Foto: OU Gornji Milanovac

Prihvaćen je predlog programa zimskog održavanja ulica i puteva Javnog preduzeća za izgradnju opštine, kojim je predviđeno redovno čišćenje i održavanje 82,5 kilometara ulica I, II i III reda i 39 lokalnih puteva sa 27 mostova u dužini od 282 kilometra.
Usvojen je program pripremljenosti za zimsku sezonu JKP „Gornji Milanovac“ za funkcionisanje i pružanje usluga iz svoje nadležnosti u zimskoj sezoni.
Načelnica Odeljenja za društvene delatnosti istakla je da će predškolska ustanova i škole spremno dočekati zimsku sezonu.
Prihvaćeni su i programi pripremljenosti Doma zdravlja, JP „Srbijašume“ Šumske uprave Gornji Milanovac, Centra za socijalni rad, Crvenog krsta i Lovačkog udruženja „Vojvoda Milan Obrenović“. Crveni krst se obavezuje da dostavlja redovan mesečni izveštaj o uručenoj humanitarnoj pomoći.

„Elektrodistribucija“ Čačak Radna jedinica Gornji Milanovac i „Telekom Srbija“ Radna jedinica Gornji Milanovac obavezuju se da preduzmu sve preventivne mere za nesmetano pružanje usluga iz svoje nadležnosti.
Dogovoreno je da se nastave aktivnosti na izradi Procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih opasnosti.
Ustanovljeno je sa su svi subjekti spremni za početak sezone i Izveštaj je jednoglasno usvojen.

Održana sednica Štaba za vanredne situacije IMG 7936

Obavezuju se svi subjekti da u okviru svojih nadležnosti preduzmu sve mere za nesmetano funkcionisanje u zimskim uslovima.
Zimska sezona traje od 15. novembra 2017. godine do 31. marta 2018. godine.

TV Lav Plus

PODELI