Gornji Milanovac – Danas je održana trideseta sednica Opštinskog veća na kojoj je razmatrano jedanast tačaka.
Nakon razmatranja Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Gornji Milanovac za period 01.01. – 30.09.2017. godine, usledilo je razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o budžetu opštine Gornji Milanovac za 2018. godinu.
„Budžet opštine Gornji Molanovac za 2018. godinu jeste razvojni. Preko 350.000.000.dinara ide na same projekte. Planirana ulaganja u infrastrukturu su povećana u odnosu na prošlu godinu. Imaćemo i deo viška sredstava koja ćemo u junu mesecu rasporediti na neke nove projekte. Dosta novca je odvojeno za projektno finansiranje, obzirom da će nam se ogromna sredstva sliti iz budžeta republike.
Najavaljena je i rekonstrukcija Opšte bolnice i mi ćemo snositi sav novac potreban za tehničku dokumentaciju, a oni će snositi za adaptaciju prostora. U prvoj godini radimo energetsku efikasnost i utopljavanje objekta , a u 2019. godini ćemo raditi kompletno unutrašnje uređenje objekta. Planiran iznos za celokupan posao je negde oko 1.000.000.000 dinara i mi svakako moramo da izdvojimo i izdvojili smo inicijalno 15.000.000 dinara za finansiranje projekata. Pored toga moramo izfinansirati projekte adaptacije četvrte osnovne škole, koja takođe menja svoju kotlarnicu i vrši komletno utopljavanje objekta i zamenu energenta. Prvi put ova škola će dobiti i svoje ograđeno dvorište i parterno uređenje će biti sređeno, što će povećati i bezbednost učenika u školi.
Takođe u prvoj polovini 2018. godine biće završena i rekonstrukcija spomen parka Brdo mira za koju smo opredelili 50 % sredstava, a ostatak će biti prebačen od strane Ministarstva privrede. U saradnji sa Ministarstvom privrede radićemo takođe na asfaltiranju ulica u gradu koje nismo uradili u 2017.godini, prvenstveno mislim na Karađorđevu ulicu, gde ćemo raditi kišnu kanalizaciju i menjanje kolovoznog zastora.
Inicijalno oko 110.000.000 dinara je planirano za putnu infrastrukturu gde ćemo naravno iz viška sredstava u junu mesecu dodati još neki novac, tako da neće biti manje nego što je uloženo ove godine. A ove godine, moram se pohvaliti, za tu namenu smo izdvojili oko 150.000.000 dinara i uradili 22 km puta na teritoriji opštine Gornji Milanovac , što iz sopstvenih sredstava 100% za lokalne puteve što za nekategorisane u razmeri 3:1 sa građanima na seoskom području“, rekao je ovom prilikom predsednik opštine Dejan Kovačević.

U nastavku sednice razmatan je Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Sunce“, kao i izmena i dopuna finansijskog plana Doma zdravlja.

Opštinsko veće je usvojilo zapisnik Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda i napada pasa lutalica.

Na današnjoj sednici doneta su Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve i Rešenja o promeni aproprijacije.

TV Lav Plus

PODELI