Kompanija Sloboda saopštila je danas da nikada nije ispustila štetene materije u reke koje protiču kroz krug fabrike.

Saopštenje je usledilo nakon što je u sredu gradonačelnik Čačka Mulun Todorović, pozvao menadžment te kompanije da pisanim putem dostave potvrdu da li su ili ne zagađivači reka.

U Slobodi kažu da su u prethodnom periodu pustili u rad postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda čijim radom je omogućemo da se čista voda ispušta u gradsku kanalizaciju.

Navode i da se svakodnevno vrši monitoring rečnih korita po usaglašenom planu, kako bi se pravovremeno reagovalo u slučaju eventualnih akcidentnih situacija.

„Kompanija Sloboda AD Čačak kao društveno odgovorno preduzeće posluje u skladu sa standardima SRPS ISO 14001 – sistem maenadžmenta životnom sredinom, procedurama i uputstvima, poštujući zakonsku regulativu iz oblasti zaštite životne sredine u Srbiji“, ističe se u dopisu koji je upućen gradskom rukovodstvu.

U kompaniji dodaju i da su dokumentovali izveštaj o ispitivanju površinskih voda reka Jzdinske, Pridvoričke i Lupnjače od strane ovlašćenih laboratorija za ispitivanje kvaliteta površinskih voda.

Saglasno Uredbi o graničnim vrednostima u tim vodama, navodi se da nije definisana granična vrednost za parametar ulja i masti, navodi se u dopisu.

Izvor: MNA/Sloboda

Foto: Sloboda

PODELI