Kodeks kojim se propisuju pravila ponašanja kojih se pri obavljanju poslova moraju pridržavati zaposleni, postavljena i izabrana lica u gradskim upravama , posebnim organizacijama i službama grada Čačka pretrpeo je poslednje izmene 2018. godine. Vlada Republike Srbije donela je ove godine i obavezni program obuke za zaposlene u lokalnim samoupravama.

Građani Čačka zadovoljni su ponašanjem službenika na šalterima, kao i njihovom efikasnošću. Primećuju da postoje razlike u kvalitetu usluge u odnosu na prethodni period.

Izmene kodeksa stavljaju lokalne samouprave u obavezu da podnose izveštaje o efektima primene novih pravila rada službenika, kao i o eventualnim primedbama građana. U rukovodstvu grada Čačka kažu da do sada nije bilo pritužbi, a izmenama kodeksa obuhvaćeni su važni segmenti rada sa strankama.

Opširnije u prilogu…

Izvor: TV Lav plus

PODELI