Posle pet godina stekli su se uslovi da se grad Užice ponovo sabdeva vodom sa akumulacije Vrutci. Od nedelje, 10. februara, u ponoć, u vodosistem biće ubačena voda sa Vrutaka i prema zakonskoj proceduri biće proglašena samo za sanitarno -tehničku upotrebu. Građani i privreda  snabdevaće se vodom za piće iz cisterni. Dok se ne urade, zakonom predvidjene, tri uzastopne analize prerađene vode sa rezultatima koji omogućavaju proglašenje ove vode ispravnom za piće i spremanje hrane. Konačno puštanje vode sa Vrutaka očekuje se najkasnije do 20. februara.

Opširnije u prilogu…

Izvor: TV Lav plus

PODELI