Članovi Gradskog veća usvojili su informaciju o usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja gradskih javnih preduzeća. Informacija se odnosi na period od januara do septembra ove godine, i prema podacima koje sadrži, od devet gradskih javnih i javno komunalnih preduzeća, samo su ,,Vodovod“ i ,,Duboko“ poslovali sa gubitkom. Sva preduzeća imala su broj zaposlenih i njihove zarade u skladu sa planskom kategorijom i ni u jednom preduzeću nije došlo do prekoračenja.

Dopunjen je cenovnik javno komunalnog preduzeća ,,Bioktoš“ i to sa novom uslugom, radom kamiona grajfera.

Veće je svoju saglasnost dalo ,,Velikom parku“ na izmenu i dopunu programa poslovanja za ovu godinu.

Izvor: TV Lav plus

PODELI