Najviše sredstava po osnovu subvencija za 2019. godinu planira se za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u iznosu ne manjem od 36,2 milijarde dinara, piše u uputstvu za pripremu budžeta koje je objavilo Ministarstvo finansija. U resornom ministarstvu kažu da je u okviru subvencija i budžetskih kredita neophodno preispitati sve programe po osnovu kojih se dodeljuju subvencije i budžetski krediti.  Prilikom planiranja sredstava za subvencije i njihovih namena posebno treba imati u vidu sve propise koji se tiču državne pomoći – navodi se u dokumentu ministarstva.

Izvor: TV Lav plus

PODELI