Vršioci dužnosti (v.d.) na različitim funkcijama neće više moći beskonačno da se nalaze u tom statusu, već će njihov mandat biti ograničen na najduže devet meseci, najavio je ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić.  Ružić je na „Okruglom stolu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i Zakona o platama državnih službenika“ objasnio da, na primer, stanje v.d. direktora neće više moći da bude produžavano unedogled, a državni organ koji ga postavlja moraće u roku od 30 dana da raspiše konkurs za tu poziciju, nakon čega položaj ostaje upražnjen dok se ne popuni na konkursu.

TV LAVplus

PODELI