Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja, Odluka o završnom računu opštine Gornji Milanovac za 2017. godinu kao i Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2017. godinu, tačke su današnje sednice Opštinskog veća.


Na pitanje novinara o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti predsednik opštine Dejan Kovačević rekao je da je za 2017. godinu napravljen realan budžet i kada je reč o prihodima i kada je reč o rashodima: „ Ja se ovim putem zahvaljujem svim korisnicima budžeta opštine Gornji Milanovac, prvenstveno javnim preduzećima koja su svoje rashode prilagodila budžetu za 2017. godinu. Najviše sam zadovoljan investicijama koje smo uradili u prethodnoj godini i nadam se da ćemo ove godine i premašiti taj procenat. Čini mi se da smo za 6% popravili situaciju na izvršenju budžeta u odnosu na 2016. godinu sa tendencijom da budžet što realnije planiramo i ove godine utrošimo sva predviđena sredstva kada su u pitanju kapitalni objekti i izdaci iz budžeta za 2018. godinu.“Kovačević je istakao da se uvek gleda da trošenje novca bude racionalno kod svih ustanova, da nema rasipanja novca iz državne kase i opštinskog budžeta.
U izveštaju konsolidovanih finansijskih izveštaja koji se tiče računa opštine Gornji Milanovac za 2017. godinu kaže se da se svi izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima. „Ja sam prezadovoljan kako taj izveštaj izgleda, sačinjen je sa rezervom u dve stavke. Prvo je knjiženje osnovnih sredstava u kapital preduzeća što nije dozvoljeno zakonom, već sva imovina mora biti na opštini Gornji Milanovac. U drugoj nam se provlači veliki broj sudskih sporova koje smo nasledili. Ti sporovi su iz nekih prethodnih godina i ja se iskreno nadam, pošto smo u međuvremenu dobili nekoliko sporova, što je i sam revizor konstatovao, da ćemo sa tom praksom nastaviti i u budućnosti.“, rekao je Kovačević.
Na današnjoj sednici razmatran je i Zapisnik Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade šteta nastale usled ujeda i napada pasa lutalica. Predsednik opštine je rekao da je prisustvovao na nekoliko sastanaka NALED-a na kojima su razmatrani načini rešavanja ovog pitanja: „Razgovarali smo o izmeni zakona, kako bi se pooštrile kontrole kada su u pitanju isplate šteta. Svedoci ste da smo mi pre nekoliko meseci promenili Odliku opštine Gornji Milanovac, uveli smo strože kontrole trošenja tih sredstava, stože kontrole u vidu dokazivanja od strane oštećenih, tako da smo m i jedan osnovni pritisak sa budžeta opštine već uspeli da realizujemo i smanjili smo jedan deo sredstava.“
Pred većnicima je bio i Izveštaj o radu međuopštinskog istorijskog arhiva Čačak za 2017. godinu, kao i Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o rasporedu dela sredstava namenjenih za održavanje saobraćajne infrastrukture.

TV LAVplus

PODELI