Na 15.sednici SO Nova Varoš održana je nakon prekidanja na prvom sazivu zbog smrti odbornika Milana Đajića (PUPS) koji je preminuo u 68. godini života.

Predsednik Skupštine opštine Nova Varoš Nikola Jelić , rekao je da je sednicu 4.maja počeo iz poštovanja prema kolegi i na njoj je potvrđen  mandat odbornici Stani Golubović sa liste GG „Novi ljudi za Novu Varoš“, a umesto nje za novog člana Opštinskog veća, tajnim glasanjem ,izabran je privatni preduzetnik Lazo Ćirović. Kostantovan je i prestanak mandata odborniku Goranu Kolašincu (SNS) koji je podneo ostavku „iz ličnih razloga“, kao i odborniku Zoranu Mlađenoviću (DS).

Jedna od važnih tačaka na dnevnom redu bila je Razmatranje Odluke o usvajanju izmena i dopuna Plana generalne regulacije za sedište jedinice lokalne samouprave Nova Varoš koja je usvojena sa petnaest glasova za.  Ova odluka je usvojena posle više javnih uvida i 57 izmena. Ovom odlukom planirano je dosta aktivnosti i radova na turističkom delu Zlatara, ali i jedan mali deo na infrastrukturnu mrežu.

 Na dnevnom redu našli su se razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Opštinskog centara za socijalni rad Nova Varoš za 2017. godinu kao i program rada za 2018. godinu, kao i Razmatranje i usvajanje Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka u Domu Kulture „Jovan Tomić“ Nova Varoš.

Na jučerašnjoj sednici dnevnim redom usvojene su odluke u okviru 19 tačaka.

Izvor: zlatarpress.rs
PODELI