Pravo na refundaciju poreza na dodatu vrednost (PDV) na opremu i hranu za bebe može se ostvariti do 1. jula 2018. godine. Do tada je odložena primena novog Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom, saopštila je Poreska uprava Srbije. Da bi ostvario to pravo roditelj ili staratelj bebe, kako se navodi, dužan je da sakupi fiskalne račune za opremu i hranu.  Dodaje se da se zahtev sa fiskalnim računima podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave koja posle sprovedene kontrole u roku od 30 dana izdaje rešenje kojim se utvrdjuje pravo na povraćaj PDV-a ili se zahtev odbija.

TV Lav Plus

PODELI