Ministarstvo odbrane republike Srbije objavilo je javni oglas za prijavljivanje kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem, kao i za polaznike kursa za rezervne oficire vojske Srbije. Za dobrovoljno služenje vojnog roka mogu se prijaviti lica muškog i ženskog pola koja u 2018. navršavaju od 19 do 30 godina života.

TV Lav Plus

PODELI