Na nekoliko lokacija u prigradskim naseljima u Čačku  postavljena su reciklažna ostrva. Ona bi trebalo da služe kao sabirno mesto za selektivno odlaganje različitih vrsta komunalnog otpada. Na ovaj način Grad Čačak i Javno komunalno preduzeće “Komunalac“ rešiće problem neadekvatnog odlaganja otpada i stvaranja divljih deponija

Opširnije u prilogu:

TV Lav Plus

PODELI