Predstavnici Opštine Gornji Milanovac organizovali su novogodišnji koktel za novinare. Na svečanosti su  sumirani rezultati saradnje sa lokalnim, regionalnim i nacionalnim medijima, a zaključak je da je bila uspešna. Sa druge  strane građani smatraju da bi Gornji Milanovac trebalo još više da bude zastupljen ne samo kod lokalnih, već i nacionalnih emitera.

Opširnije u prilogu:

TV Lav Plus

PODELI