U Velikoj sali organa opštine održana je petnaesta redovna sednica Skupštine opštine Gornji Milanovac. Na dnevnom redu našlo se osam tačaka.
Kao prvu tačku dnevnog reda, Skupština opštine donela je Odluku o budžetu opštine Gornji Milanovac za 2018. godinu.
„Uspeli smo i u novom budžetu daodvojimo nešto preko 24% za investicije.Preko 330 miliona dinara je planirano za tu namenu i toje više nego za 2017.godinu,a to će biti tendencija i za projekciju budžeta za 2019.godinu, s obzirom da smote projekcije već poslali Ministarstvu finansija.Ono što jeste ključ svega je da je budžet jasno i dobro izbalansiran. Nisu zapostavljene ni socijalne kategorije kojih ima u Gornjem Milanovcu, ni obrazovanje, ni kultura, a sa druge strane ima dovoljno novca za investicije. Udeo od 24% budžeta jeste puno novca iz opštinskog budžeta, ali trudićemo seda za projekte, o kojima sam govorio i danas na Skupštini, prvenstveno Opšta bolnica u Gornjem Milnovcu, novac koji obezbeđujeVlada Srbije bude daleko veći nego što je procenat investicija iz budžeta opštine Gornji Milanovac. Puno projekata je u radu i očekujemo njihov završetak.Sudski sporovi i penali iz nekog prethodnog perioda najviše su vezani za izgradnju Doma kulture. Odvojili smo 68 miliona dinara kao najveći mogući iznos s obzirom da će u 2018.godini biti razrešen taj Gordijev čvor kada su u pitanju radovi na Domu kulture. Sa našim pravobranilaštvom radimo na tome da taj iznos bude manji i iskreno se nadam da ćemo uspeti u tome”,istakao je predsednik opštine Dejan Kovačević.

Usvojen budžet opštine za 2018. godinu (VIDEO) IMG 9084
Foto: OU Gornji Milanovac

Odbornici su usvojili Odluku o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji opštine Gornji Milanovac.
Takođe, Skupština opštine donela je Odluku o opštinskim administrativnim taksama.
Usvojene su dve tačke dnevnog reda koje se odnose na Opštinsku upravu, i to Kodeks ponašanja službenika i nameštenika opštine Gornji Milanovac i Kadrovski plan Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac.
Rešenjem Skupštine opštine data je saglasnosti na Statut Muzeja rudničko – takovskog kraja.

Usvojen budžet opštine za 2018. godinu (VIDEO) IMG 9113
Foto: OU Gornji Milanovac

Skupština opštine donela je Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja JP za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje za 2017. godinu i Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ „Takovski ustanak“ Takovo ispred Saveta roditelja.

TV Lav Plus

PODELI