Procenjuje se da je u Srbiji oko 80.000 ljudi inficirano virusom hepatitisa C, a državni sekretar ministarstva zdravlja Meho Mahmutović očekuje da će sledeće godine za te pacijente biti uvedena savremena terapija o trošku zdravstvenog fonda.

On je naglasio da je hepatitis C ozbiljan javno-zdravstveni problem i da je Ministarstvo zdravlja formiralo specijalnu, posebnu radnu grupu u okviru Republičke stručne komisije, koja je izradila nacionalni plan za postavljanje dijagnoze i uvođenje savremene terapije.

– Njihovi zaključci su prosleđuje Centralnoj komisiji RFZO i očekujemo njihov odgovor da li će neki od tih lekova ući na pozitivnu listu sledeće godine – naglasio je Mahmutović na skupu „Prevencija, kontrola, dijagnostika i lečenje virusnog hepatitisa“.

On je podsetio da su prošle godine, posle višegodišnje pauze, na pozitivnu listu uvedena 24 inovativna leka i da se u tome uspelo jer su napravljene velike uštede u budžetu.

Sve zemlje članice Svetske zdravstvene organizacije usvojile su globalnu strategiju o virusnim hepatitisima, kao i evropski akcioni plan, koji vode ka eliminaciji hepatitisa kao javno- zdravstvene pretnje do 2030. godine.

Upravnica Instituta za epidemiologiju Medicinskog fakulteta Tatjana Pekmezović kaže da je hepatitis C javnozdravstveni problem, koji je prisutan u celom svetu.

– Broj hroničnih infekcija neprekidno raste, povećan je mortalitet od ove bolesti poslednjih decenija. Svega sedam odsto ljudi počinje da se leči unutar godinu dana od postavljanja dijagnoze – rekla je Pekmezović.

Govoreći o putu prenosa infekcije ona je rekla da je rezervoar infekcije inficiran čovek, a bolest se prenosi kontaktom sa inficiranom krvlju.

– Važno je da populacija zna da se hepatitis C ne prenosi uobičajenim socijalnim kontaktima kao što su rukovanje, grljenje, ljubljenje i ne prenosi se hranom i vodom – pojasnila je ona.

Predstavnica SZO u Srbiji Žofija Pustai naglasila je da su 2015. godine virusni hepatitisi uzrokovali 1,34 miliona smrtnih slučajeva u svetu, i da je ta infekcija odnela više života nego HIV.

Ona je istakla važnost prevencije i rane dijagnostike i da SZO promoviše brz pristup kvalitetnoj terapijii lečenju.

U svetu je do sada registrovano 325 miliona ljudi koji žive sa virusnim hepatitisima, od čega je 275 miliona sa hepatitisom B, a 71 milion živi sa hepatitisom C.
Blic

PODELI