Čačak – Povodom Međunarodnog dana  smanjenja rizika od poplava predstavnici grada Čačka organizovali su čišćenje i uređenje  korita  potoka pored vrtića Kolibri u Atenici.  Ova aktivnost je deo akcije „100 kao 1“ koju zajedno realizujuju gradovi  koji se nalaze u  slivu reke Zapadna Morava.

U današnjoj  akciji   učestvovali su  volonteri  izviđačkog odreda „Vojvoda Stepa“,  predstavnici  Kancelarije za mlade , javna preduzeća: Moravac , Gradsko zelenilo i Komunalac   sa mehanizacijom i lokalno stanovništvo. S obzirom da je akcija održana pored vrtića Kolibri u Atenici  zajednički cilj je bio preventivno čišćenje dela Kulinovačke reke koja se tu nalazi  i uvek predstavlja opasnost od izlivanja prilikom većih kiša, ali i ukazivanje na značaj  zaštite   životne sredine.

Koordinator akcije  Miodrag Luković iz JKP Komunalac kaže da je današnja  aktivnost jedna u nizu koje ovo preduzeće realizuje u okviru  velikog broja  njihovih  projekata  koji se odnose na očuvanje životne sredine.

Za uređenje vodotokova drugog reda koji predstavljaju veliku opasnost prilikom obilnih  kiša  grad Čačak ove godine je opredelio u budžetu 10 miliona dinara. Sanacija obale  korita reke Zapadne Morave nizvodno od ježevačke reke za koju je od Vlade Srbije dobijeno 23 miliona dinara, zatim rekonstrukcija kanala za navodnjavanje Parmenac- Katrga, predstavljaju projekte u koje se mora ulagati kako bi se sprečile poplave poput onih iz 2014. i 2016. čije se posledice još uvek  osećaju.

Pomoćnik gradonačelnika  Čačka Milan  Bojović podseća da je akcija  pored vrtića Kolibri   nastavak aktivnosti koje  su  tokom  leta realizovale jedinice   civilne zaštite  na Lozničkoj reci , delu Lupnjače i Ateničke reke .

Akcija „100 kao 1“ realizovana je  danas u 14 opština i pet gradova koji se nalaze u slivu reke Zapadne Morave  i koji su potpisali zajednički sporazum o saradnji.

TV Lav Plus

PODELI