Gornji Milanovac – U saradnji opštine Gornji Milanovac i Ministarstva unutrašnjih poslova – Sektor za vanredne situacije, u osnovnim školama organizovana je obuka i podeljeni su priručnici za ponašanje u vanrednim situacijama.

U poslednjih 30 godina, višestruko je povećan broj katastrofa u svetu, kao i razarajući efekat koje imaju na društvo i okolinu. Posledice katastrofa mogu se značajno umanjiti ako su ljudi dobro informisani i upoznati sa načinom prevencije katastrofa.
Predsednik opštine Gornji Milanovac posetio je OŠ „Momčilo Nastasijević“, gde je prisustvovao predavanju o vanrednim situacijama za zaposlene, nakon čega je učenicima podelio „Porodični priručnik za ponašanje u vanrednim situacijama“.
Predavanje o vanrednim situacijama održali su predstavnici Nacionalnog trening centra Ministarstva unutrašnjih poslova i predstavnici Sektora za vanredne situacije iz Čačka, a prisustvovao je i načelnik Štaba za vanredne situacije opštine Gornji Milanovac Milorad Dimitrijević.

Predavanje o ponašanju u vanrednim situacijama Predavanje o ponašanju u vanrednim situacijama Sequence 01
Foto: OU Gornji Milanovac

„Ulaganje u prevenciju zaštite od nepogoda je ono na čemu intenzivno radimo. Jedan od glavnih elemenata prevencije je upoznavanje najmlađih sa vanrednim situacijama, kako ih preduprediti i kako reagovati ako nastupe. U 2017. godini oko četiri miliona dinara uloženo je u sisteme za uzbunjivanje, a u budžetu za narednu godinu ćemo takođe uložiti velika sredstva. Zahvaljujemo se Nacionalnom trening centru Ministarstva unutrašnjih poslova i Sektoru za vanredne situacije, koji su nam još u februaru na komandno-simulacionoj vežbi predstavili sve rizike i kako da delujemo u vanrednim situacijama. Danas će biti podeljeno 3600 priručnika, od kojih je opština obezbedila 3000, a Sektor za vanredne situacije 600. Više nije pitanje da li će biti nekih nepogda, već kako na njih adekvatno reagovati ako se dogode“, rekao je predsednik opštine Dejan Kovačević.

Predavanje o ponašanju u vanrednim situacijama Predavanje o ponašanju u vanrednim situacijama Sequence 01

„U ovoj školskoj godini smo već imali predavanja o bezbednosti dece na internetu za učenike petog i šestog razreda. U saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova planirali smo po osam časova za učenike četvrtog i šestog razreda na temu bezbednosti dece u saobraćaju. Ovo predavanje o vanrednim situacijama je još jedan od elemenata bezbednosti o kojem naši učenici stiču znanja. Nadam se da će se i roditelji upoznati sa sadržajem „Porodičnog priručnika za ponašanje u vanrednim situacijama“, jer će se i kroz razgovor sa roditeljima deca još više zainteresovati za ovu temu“, istakla je direktorka OŠ „Momčilo Nastasijević“ Dragana Nikitović.
Opština Gornji Milanovac i Ministarstvo unutrašnjih poslova će i u narednom periodu sprovoditi akcije koje doprinose povećanju bezbednosti građana.

TV Lav Plus

PODELI