Čačak – Na današnjoj sednici Gradskog veća u Čačku utvrđeni su predlozi odluka o izradi planova detaljne regulacije na potesu kamenoloma Sušice i planiranog aerodroma u Preljini, kao i predlog odluke o izmenama i dopunama plana generalne regulacije na području Atenica- Kulinovci u Čačku.

Osnovnom odlukom o budžetu grada Čačka predviđeno je da se definiše studija procene uticaja na životnu sredinu upravo na potezu kamenoloma Sušice, područja gde je planiran aerodrom u Preljini i u Atenici odnosno Kulinovcima kako bi mogle da se realizuju predviđene investicije. Kamenolom Sušice zauzima površinu od 76 hektara i nekada je u njegovoj blizini radilo dečje odmaralaište Zdravljak.

Posledica rebalansa budžeta je i izmena programa korišćenja sredstava za zaštitu životne sredine koji su gradski većnici danas usvojili. Do kraja 2017. ne mogu se iskoristiti sredstva za izgradnju kotlarnica u OŠ Vuk Karadžić , Muzičkoj i Tehničkoj već će se raditi ovi projekti iduće godine sa više sadržaja, a koji će biti skuplji. Zbog toga su sredstva opredeljena za reciklažna ostrva na seoskom području i podzemne kontejnere u gradu čija izgradnja započinje krajem septembra.

Cena smeštaja dece u privatnim vrtićima iznosi 9250 dinara i više od pola ovog iznosa subvencioniše grad. Poskupljenja neće biti ove godine , a za narednu pomoćnik gradonačelnika Vladan Milić najavljuje donošenje novog pravilnika u ovoj oblasti. Za udruženaj koja realizuju programe od javnog interesa ostalo je još neraspoređeno dva miliona dinara od ukupno opredeljenih 6 miliona dinara i dodatnih milion.

Što više sredstava u narednom periodu biće opredeljivano za vrhunske sportske kolektive , najavio je gradonačelnik Čačka i podsetio da je rebalansom budžeta opredeljeno 20 miliona dinara klubovimaod posebnog značaja .Od ovog iznosa 13 miliona je pripalo sportskim društvima i 7 miliona za košarkaški klub Borac, što čini ukupno 16 miliona dinara za ovaj klub u 2017.

TV Lav Plus

PODELI