Gornji Milanovac – Nakon završetka čišćenja korita reka i potoka, Javno preduzeće za izgradnju opštine u sklopu svojih aktivnosti vrši saniranje rupa na saobraćajnicama u širem gradskom području. Nakon završenog posla u gradu, mehanizacija će biti poslata u sela naše opštine, kako bi bile sanirane rupe na svim važnijim saobraćajnicama.

Foto: OU Gornji Milanovac/Sanacija rupa na gradskim i seoskim saobraćajnicama

„Planom smo predvideli da do kraja septembra Javno preduzeće za izgradnju opštine uradi kompletnu sanaciju i krpljenje ulica u gradu, a već od 1. oktobra izlazimo na seosko područje, gde ćemo sanirati lokalne i nekategorisane puteve. Ovo su redovni radovi iz programa Javnog preduzeća za izgradnju za 2017. godinu i vršimo pripremu za zimski period, jer nas očekuje veliki posao u pogledu zimskog održavanja saobraćajnica“, rekao je direktor Javnog preduzeća za izgradnju opštine Božidar Vučetić nakon obilaska radova u jednoj od ulica.
Dnevno se ugradi više od dvadeset tona novog asfalta.

TV Lav Plus

PODELI