Gornji Milanovac – Reforme u oblasti zaštite životne srednine direktno se odnose na poglavlje 27 u procesu pristupanja EU. Da li su i koliko, pravila iz ove oblasti u našoj zemlji usklađena sa politikama EU, pokušali su da predoče i čuju mišljenja prisutnih, organizatori okrulog stola, GM optimist i Mladi istraživači Srbije.

Žene nosioci reformi u oblasti zaštite životne sredine Žene nosioci reformi u oblasti zaštite životne sredine Okrugli sto 2
foto: OU G. Milanovac

S obzirom na temu, u svečanoj sali opštine Gornji Milanovac, prisustvovao je veliki broj pripadnica društvenog i javnog života ove opštine. Zaposlene u školskim ustanovama , privredi, loklanoj samoupravi, shvatile su značaj ove teme i uzele aktivno učešće u diskusiji.

Uvodnim izlaganjem zamenica predsednika opštine Jadranka Dostanić, upoznala je prisutne o aktivnostima lokalne samouprave kada su u pitanju mere zaštite životne sredine.

Pored postojećih, koje se aktivno sprovode, u pripremi su i nove. Mere o kojima je reč, tiču se selekcije otpada za koje bi edukacija predškolaca i dece školskog uzrasta trebalo da počne na jesen ove godine. Zamenica predsednika opštine je ovom prilikom pohvalila napore i zalaganja vršioca dužnosti direktora JKP Ivana Lazovića.

„Mi kao loklana samouprava intezivno ćemo raditi, prvenstveno na selektivnom odlaganju otpada i to će biti jedan od prioriteta u nekom skorijem periodu, a za sve ostalo smo otvoreni za saradnju. Jako mi se dopadaju vaše aktivnosti, one za koje saznam i koje vidim. Mi ćemo ih u svakom slučaju podržati, a posebno priču o rodnoj ravnopravnosti“, rekla je zamenica predsednika opštine Jadranka Dostanić na kraju uvodnog izlaganja, a prisutne je informisala i o svojoj direktnoj ulozi o sprovođenju politike rodne ravnopravnosti, kako na ranijim funkcijama tako i na funkciji koju sada obavlja.

Žene nosioci reformi u oblasti zaštite životne sredine Žene nosioci reformi u oblasti zaštite životne sredine Okrugli sto 6
foto: OU G. Milanovac

U daljem toku sastanka prikazan je film švedske produkcije “Priručnik za održivost rodne ravnopravnosti“, a svoja iskustva u radu sa decom na gradskom odnosno seoskom području na temu zaštite životne sredine, iznele su učiteljice Ljiljana Đurović i Mirjana Vučetić.

Cilj održavanja ovog okrug stola održanog u Gornjem Milanovcu je povećanje uloge žena u reformama koje donosi EU acquisa u oblasti životne sredine.

TV LAV PLUS

PODELI