Čačak – Iz budžeta grada Čačka, ove godine opredeljeno je 8. miliona dinara, kao pomoć socijalno ugroženim licima, za kupovinu ogreva i školskog pribora. Rešenja o ostvarenom pravu biće dostavljena na adrese, više od 700 pordice.

Nakon uvida u dokumentaciju, zaposleni u Centru za socijalni rad, utvrdili su da 625 porodica, je steklo pravo na novčanu pomoć u iznosu od 12 hiljada dinara, za kupovinu ogreva. Pošto dobiju rešenja, korisnici mogu podići novčana sredstva na šalterima Poštanske štedionice, nakon, 7. i 22. u mesecu.

Iz budžeta grada Čačka, izdvojeno je 400 hiljada dinara, za nabavku školskog pribora za decu bez roditeljskog staranja, kao i socijalno ugrožena lica, a koja su pod nadzorom Centra za socijalni rad.Da bi ostvarili ovo pravo neophodno je da potencijalni korisnici dostave potvrdu da dete redovno pohadja školu, a 160 već je steklo pravo.Porodice, lošeg materijalnog stanja, za jednog djaka dobijaju 1.500 dinara ,za školski pribor, za dva 3.000, a tri učenika dobiće 4.500 dinara.

Visina novčane pomoći, za ovu namenu, nije se menjala nekoliko godina unazad, ističu u čačanskom Centru za socijalni rad, a za 12 hiljada dinara, koliko dobijaju materijlno ugrožene porodice za ogrev, mogu kupiti , nešto više, dva metra drva, ili nepunu tonu uglja.

TV Lav Plus

PODELI