Rok za podizanje penzionih čekova sa starim dokumentom ističe 31. avgusta. Poštanska štedionica već nekoliko puta izlazila u susret najstarijim sugrađanima NADLEŽNI u Poštanskoj štedionici još nisu doneli odluku na koji način će još nekoliko desetina hiljada penzionera podizati svoje penzije od 1. septembra ukoliko nisu uzeli nove biometrijske lične karte. Još dvadesetak dana ostalo je do isteka roka, koji je Štedionica već nekoliko puta produžavala i pozivala najstarije sugrađane da promene dokumenta kako zakon nalaže.

Kako „Novosti“ nezvanično saznaju, novog produženja roka ipak neće biti i posle 31. avgusta će ako podižu novac na šalteru morati da imaju novu ličnu kartu, a bez nje će imati mogućnost da do svog novca dođu na bankomatu.

Prvobitna preporuka Narodne banke Srbije doneta krajem prošle godine upućena je svim bankama da do kraja marta ove godine omoguće klijentima koji poseduju trajni lični dokument njihovo korišćenje radi redovne isplate penzija. Taj rok je kasnije pomeren do 31. avgusta, pošto je bez novih dokumenata i dalje bilo oko 80.000 penzionera koji čekove primaju preko Poštanske štedionice.

U MUP-u tvrde da je najveći broj građana zamenio lične karte, kao i da, iako je istekao zvanični rok, i dalje mogu da se podnose zahtevi za izdavanje biometrijske lične karte u policijskim upravama i stanicama.

Među onima koji nisu uzeli novi biometrijski dokument najveći je broj ljudi koji su došli u Srbiju kao izbeglice i još se nisu upisali u knjigu državljana Srbije i sada imaju velike probleme da pribave svu dokumentaciju za nove lične karte.

– Najvažniji dokument je uverenje o državljanstvu i svi koji su rođeni van Srbije moraju da izdvoje za njega oko 18.000 dinara – tvrde u jednoj beogradskoj agenciji za posredovanje prilikom pribavljanja dokumentacije. – Uglavnom nam se obraćaju stare osobe rođene van Srbije i postupak za dobijanje izvoda iz stranih matičnih knjiga u inostranstvu može da potraje i do pola godine ako je potrebno dati punomoćje drugoj osobi da preuzme dokumenta.

Starijim, kao i nepokretnim i teško bolesnim građanima, MUP je omogućio da ukoliko postoje opravdani razlozi, zahtev za izdavanje lične karte podnesu van prostorija ministarstva i u tim slučajevima se građanima i izrađene lične karte uručuju van prostorija MUP-a. Ukoliko neko zbog starosti, invalidnosti ili bolesti ne može da lično podnese zahtev za izdavanje lične karte, neophodno je da neko od članova porodice obavesti organizacionu jedinicu MUP-a po mestu prebivališta ili boravišta da je ta osoba sprečena, pri čemu je u obavezi da priloži dokaz o sprečenosti.

Ovlašćeni će u tom slučaju, na kućnoj adresi te osobe primiti zahtev za izdavanje lične karte i dostaviti novi dokument kada bude urađen.

KAZNE

ZAKON o ličnoj karti propisuje novčanu kaznu do 50.000 dinara ili kaznu zatvora do 30 dana za prekršaj za „lice koje nema ličnu kartu ili koje u određenom roku ne podnese zahtev za izdavanje lične karte, a sa 5.000 dinara za „lice koje ne nosi ličnu kartu, a dužan je da je ima“.

NA KUĆNU ADRESU

PREMA podacima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, oko 450.000 penzionera se opredelilo da prima čekove na kućnu adresu, a od 1.275.000 penzionera koji primaju na tekuće račune u bankama, najzastupljenija su banke Poštanska štedionica, Komercijalna i Inteza. Gotovo polovina od 1,7 miliona srpskih penzionera prima novac preko Pošte.

Izvor: Novosti

PODELI